FLORON - Staat deze plant er nog?

Op de kaart staan vindplaatsen van zeldzame plantensoorten, maar alleen als de soort er tussen 5 en 15 jaar geleden voor het laatst is gezien. FLORON wil graag actuele waarnemingen van deze soorten hebben om de landelijk trend beter te kunnen bepalen. De kaart wordt wekelijks automatisch bijgewerkt met waarnemingen die via de app PlantObs, waarnemingeninvoer in de Verspreidingsatlas, telmee.nl en waarneming.nl ingevoerd en gevalideerd zijn. Als een km-hok recent goed is geïnventariseerd en de soort niet gevonden is, dan wordt aangenomen dat de soort uit het km-hok verdwenen is en wordt deze waarneming niet (meer) op de kaart weergegeven.

Buiten Habitatrichtlijnsoorten en heel zeldzame soorten, zijn ook een aantal exoten opgenomen waarvan het van belang is om te weten hoe bestendig de populaties zijn.

Ga als volgt te werk: bezoek het kilometerhok 4-8 uur en maak gebruik van het protocol Nieuwe Strepen, waarbij van zeldzame soorten een aantalsschatting (abundantiecode) wordt genoteerd. Geef in elk geval van de te actualiseren soorten ook de detailcoordinaten door met PlantObs, GPS, Obsmapp of WebObs.

Het is ook mogelijk om alleen een waarneming van de te actualiseren soort(en) door te geven. Geef daarbij de detailcoordinaten en de aantallen/abundanties van de afzonderlijke groeiplaatsen aan. Komt een soort in het hele kilometerhok nergens meer voor (en dat moet je echt zeker weten!), geef dan een nulwaarneming door. Nulwaarnemingen kunnen alleen worden doorgegeven met het invoerscherm voor losse waarnemingen en het Excel-formulier van FLORON. Hiertoe vul je een '0' in bij aantal.

Pas als nieuwe gegevens gecontroleerd zijn in de NDFF verdwijnen de kilometerhokken van de kaart. Dit duurt meestal zo'n twee weken.

Tip: reserveer via de kaart waar je wilt gaan zoeken.


   

Zoom in naar het gewenste gebied, klik op een icoon voor meer informatie.   groen = beschikbaar   rood = hok geclaimd   geel = mijn hokken

 
 

Alle kilometerhokken met te actualiseren groeiplaatsen

district hok soort gereserveerd door
195-542  Crassula helmsii  Watercrassula   
198-535  Crassula helmsii  Watercrassula   
232-570  Crassula helmsii  Watercrassula   
193-484  Crassula helmsii  Watercrassula   
227-474  Crassula helmsii  Watercrassula   
228-475  Crassula helmsii  Watercrassula   
257-481  Crassula helmsii  Watercrassula   
258-470  Crassula helmsii  Watercrassula   
259-482  Crassula helmsii  Watercrassula   
266-492  Crassula helmsii  Watercrassula   
200-458  Crassula helmsii  Watercrassula   
223-461  Crassula helmsii  Watercrassula   
229-445  Crassula helmsii  Watercrassula   
237-458  Crassula helmsii  Watercrassula   
245-444  Crassula helmsii  Watercrassula   
178-436  Crassula helmsii  Watercrassula   
10  157-500  Crassula helmsii  Watercrassula   
10  159-500  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  159-469  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  160-470  Crassula helmsii  Watercrassula   
18  100-394  Crassula helmsii  Watercrassula   
18  108-395  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  142-398  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  143-378  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  144-383  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  147-375  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  148-389  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  154-402  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  164-404  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  187-422  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  195-386  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  197-393  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  204-384  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  173-356  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  174-356  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  175-357  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  178-358  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  181-362  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  190-352  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  200-374  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  123-392  Crassula helmsii  Watercrassula  Erik-Jan Beenackers 
23  127-401  Crassula helmsii  Watercrassula  Erik-Jan Beenackers 
23  138-373  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  138-376  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  139-398  Crassula helmsii  Watercrassula