Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn identiek aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het plusteken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

Voer de atlasblokcode of coördinaten van een willekeurig kilometerhok uit het atlasblok in.

 - 


Mossen1990
Soortenlijst voor atlasblok 0527
 
Wetenschappelijke naamNederlandse naam
Amblystegium serpensGewoon pluisdraadmos
Amblystegium variumOeverpluisdraadmos
Barbula convolutaGewoon smaragdsteeltje
Barbula unguiculataKleismaragdsteeltje
Brachythecium albicansBleek dikkopmos
Brachythecium rutabulumGewoon dikkopmos
BryumKnikmos (G)
Bryum argenteumZilvermos
Bryum caespiticiumZodeknikmos
Bryum capillareGedraaid knikmos
Bryum rubensBraamknikmos
Campylopus introflexusGrijs kronkelsteeltje
Ceratodon purpureusGewoon purpersteeltje
Dicranella schreberianaHakig greppelmos
Dicranella variaKleigreppelmos
Didymodon tophaceusStomp dubbeltandmos
Fissidens taxifoliusKleivedermos
Funaria hygrometricaGewoon krulmos
Grimmia pulvinataGewoon muisjesmos
Hennediella heimiiZiltmos
Hypnum cupressiformeGesnaveld klauwtjesmos
Kindbergia praelongaFijn laddermos
Leptodictyum ripariumBeekmos
Microbryum davallianumGewoon wintermos
Microbryum davallianum var. conicum
Orthotrichum anomalumGesteelde haarmuts
Orthotrichum diaphanumGrijze haarmuts
Oxyrrhynchium hiansKleisnavelmos
Phascum cuspidatumGewoon knopmos
Pohlia melanodonKleipeermos
Pseudocrossidium hornschuchianumSpits smaragdsteeltje
Rhynchostegium confertumBoomsnavelmos
Rhytidiadelphus squarrosusGewoon haakmos
Syntrichia ruralis var. arenicolaGroot duinsterretje
Syntrichia ruralis var. calcicolaKlein duinsterretje
Tortula muralisGewoon muursterretje
Zygodon viridissimusEcht iepenmos
 
37 soorten gevonden sinds 1990
 
© NDFF 2019