Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Vaatplanten1990
Soortenlijst

612 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Acer campestre Spaanse aakaTNB
Acer platanoides Noorse esdoornaTNB
Acer pseudoplatanus Gewone esdoornaTNB
Achillea Duizendblad (G)a 
Achillea millefolium DuizendbladaTNB
Achillea ptarmica Wilde bertramaTNB
Acorus calamus KalmoesaTNB
Adoxa moschatellina MuskuskruidzTNB
Aegopodium podagraria ZevenbladaTNB
Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanjeaTNB
Aethusa cynapium HondspeterselieaTNB
Agrimonia Agrimonie (G)a 
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonieaGE
Agrimonia procera Welriekende agrimoniezzKW
Agrostemma githago BolderikzKW
Agrostis canina MoerasstruisgrasaTNB
Agrostis capillaris Gewoon struisgrasaTNB
Agrostis castellana Tweetoppig struisgraszzzE
Agrostis gigantea Hoog struisgrasaTNB
Agrostis stolonifera FioringrasaTNB
Agrostis vinealis ZandstruisgrasaTNB
Aira caryophyllea ZilverhaveraTNB
Aira praecox Vroege haveraTNB
Ajuga reptans Kruipend zenegroenaTNB
Alcea rosea Stokroosa 
Alchemilla Vrouwenmantel (G)a 
Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantelaTNB
Alisma lanceolatum Slanke waterweegbreeaTNB
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbreeaTNB
Alliaria petiolata Look-zonder-lookaTNB
Allium vineale KraailookaTNB
Alnus glutinosa Zwarte elsaTNB
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaartaTNB
Alopecurus myosuroides DuistaTNB
Alopecurus pratensis Grote vossenstaartaTNB
Amaranthus blitum Kleine majeraTNB
Amaranthus hybridus subsp. hybridus BasterdamarantzE
Amaranthus retroflexus PapegaaienkruidaTNB
Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompjeaTNB
Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheilaTNB
Anchusa arvensis KromhalsaTNB
Anemone nemorosa BosanemoonaTNB
Angelica archangelica Grote engelwortelaTNB
Angelica sylvestris Gewone engelwortelaTNB
Anisantha sterilis IJle dravikaTNB
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgrasaTNB
Anthriscus sylvestris FluitenkruidaTNB
Apera spica-venti Grote windhalmaTNB
Aphanes arvensis Grote leeuwenklauwzzTNB
Aphanes australis Kleine leeuwenklauwaTNB
Aquilegia vulgaris Wilde akeleizzTNB
Arabidopsis thaliana ZandraketaTNB
Arctium lappa Grote klitaTNB
Arctium minus Gewone klitaTNB
Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuuraTNB
Armoracia rusticana MierikswortelzTNB
Arrhenatherum elatius Glanshavera 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius Gewone glanshaveraTNB
Artemisia vulgaris BijvoetaTNB
Asparagus officinalis Asperge / Liggende aspergea 
Asparagus officinalis subsp. officinalis AspergeaTNB
Asplenium ruta-muraria MuurvarenaTNB
Asplenium scolopendrium TongvarenaTNB
Asplenium trichomanes SteenbreekvarenzTNB
Athyrium filix-femina WijfjesvarenaTNB
Atriplex patula Uitstaande meldeaTNB
Atriplex prostrata / longipes Gesteelde Spiesmelde / Spiesmeldea 
Avenella flexuosa Bochtige smeleaTNB
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruidaTNB
Bellis perennis MadeliefjeaTNB
Berteroa incana GrijskruidaTNB
Berula erecta Kleine watereppeaTNB
Beta vulgaris subsp. vulgaris Gekweekte bietzzE
Betula pendula Ruwe berkaTNB
Betula pubescens Zachte berkaTNB
Bidens frondosa Zwart tandzaadaE
Bidens tripartita Veerdelig tandzaadaTNB
Borago officinalis Bernagiea 
Brassica napus KoolzaadaTNB
Brassica nigra Zwarte mosterdaTNB
Brassica rapa RaapzaadaTNB
Bromopsis inermis subsp. inermis KweekdravikzTNB
Bromus hordeaceus Zachte dravikaTNB
Bryonia dioica HeggenrankaTNB
Calamagrostis canescens HennegrasaTNB
Calendula officinalis Tuingoudsbloema 
Callitriche Sterrenkroos (G)a 
Callitriche obtusangula Stomphoekig sterrenkroosaTNB
Callitriche platycarpa / stagnalis / obtusangula Gewoon / Gevleugeld / Stomphoekig sterrenkroosa 
Calluna vulgaris StruikheiaTNB
Caltha palustris Gewone / Spindotterbloema 
Caltha palustris subsp. palustris Gewone dotterbloemaTNB
Caltha palustris subsp. radicans SpindotterbloemzzTNB
Campanula persicifolia PrachtklokjezTNB
Campanula rapunculoides AkkerklokjeaTNB
Campanula rapunculus RapunzelklokjezKW
Campanula rotundifolia GrasklokjeaTNB
Capsella Herderstasje (G)a 
Capsella bursa-pastoris HerderstasjeaTNB
Cardamine amara Bittere veldkerszTNB
Cardamine flexuosa BosveldkersaTNB
Cardamine hirsuta Kleine veldkersaTNB
Cardamine pratensis PinksterbloemaTNB
Carduus crispus KruldistelaTNB
Carex Zegge (G)a 
Carex acuta Scherpe zeggeaTNB
Carex acutiformis MoeraszeggeaTNB
Carex arenaria ZandzeggeaTNB
Carex canescens ZompzeggeaTNB
Carex demissa Geelgroene zeggeaTNB
Carex disticha Tweerijige zeggeaTNB
Carex echinata SterzeggeaTNB
Carex hirta Ruige zeggeaTNB
Carex leporina HazenzeggeaTNB
Carex nigra Zwarte zeggeaTNB
Carex pairae Dichte bermzeggezzTNB
Carex pendula Hangende zeggezTNB
Carex pilulifera PilzeggeaTNB
Carex pseudocyperus Hoge cyperzeggeaTNB
Carex remota IJle zeggeaTNB
Carex rostrata SnavelzeggeaTNB
Carex spicata Gewone bermzeggeaTNB
Carpinus betulus HaagbeukaTNB
Castanea sativa Tamme kastanjeaTNB
Centaurea cyanus KorenbloemaGE
Centaurea jacea KnoopkruidaTNB
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruidaTNB
Cerastium arvense AkkerhoornbloemaTNB
Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloemaTNB
Cerastium glomeratum KluwenhoornbloemaTNB
Cerastium semidecandrum ZandhoornbloemaTNB
Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloemaTNB
Ceratophyllum demersum Grof hoornbladaTNB
Chaenorhinum minus Kleine leeuwenbekaTNB
Chaerophyllum temulum Dolle kervelaTNB
Chamaenerion angustifolium WilgenroosjeaTNB
Chelidonium majus Stinkende gouweaTNB
Chenopodium album MelganzenvoetaTNB
Chenopodium ficifolium StippelganzenvoetaTNB
Cichorium intybus Wilde cichoreiaTNB
Cirsium arvense AkkerdistelaTNB
Cirsium palustre Kale jonkeraTNB
Cirsium vulgare SpeerdistelaTNB
Claytonia Winterpostelein (G)a 
Claytonia perfoliata WinterposteleinaTNB
Claytonia sibirica Roze winterposteleinaE
Clematis vitalba BosrankaTNB
Cochlearia danica Deens lepelbladaTNB
Comarum palustre WateraardbeiaTNB
Convallaria majalis Lelietje-van-dalenaTNB
Convolvulus arvensis AkkerwindeaTNB
Convolvulus sepium HaagwindeaTNB
Cornus sanguinea Rode kornoeljeaTNB
Corylus avellana HazelaaraTNB
Corynephorus canescens BuntgrasaTNB
Crassula helmsii WatercrassulaaE
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoornaTNB
Crepis biennis Groot streepzaadaTNB
Crepis capillaris Klein streepzaadaTNB
Crepis paludosa MoerasstreepzaadzzTNB
Crepis tectorum Smal streepzaadzzTNB
Cruciata laevipes KruisbladwalstrozKW
Cuscuta europaea Groot warkruidzTNB
Cymbalaria muralis MuurleeuwenbekaTNB
Cynodon dactylon HandjesgraszTNB
Cynoglossum officinale VeldhondstongzTNB
Cytisus scoparius BremaTNB
Dactylis glomerata subsp. glomerata Gewone kropaaraTNB
Danthonia decumbens TandjesgrasaTNB
Datura stramonium DoornappelaTNB
Daucus carota PeenaTNB
Deschampsia cespitosa Ruwe smeleaTNB
Dianthus deltoides SteenanjerzzKW
Digitalis purpurea VingerhoedskruidaTNB
Digitaria ischaemum Glad vingergrasaTNB
Digitaria sanguinalis Harig vingergrasaTNB
Dipsacus fullonum Grote kaardenbolaTNB
Draba verna VroegelingaTNB
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvarenaTNB
Dryopteris dilatata Brede stekelvarenaTNB
Dryopteris filix-mas MannetjesvarenaTNB
Echinochloa Hanenpoot (G)a 
Echinochloa crus-galli Europese hanenpootaTNB
Eleocharis acicularis NaaldwaterbiesaTNB
Eleocharis palustris Gewone waterbiesaTNB
Eleocharis uniglumis Slanke waterbiesaTNB
Elodea canadensis Brede waterpestaGE
Elodea nuttallii Smalle waterpestaE
Elymus athericus/repens Kweek / Zeekweeka 
Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederikaE
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosjeaTNB
Epilobium montanum BergbasterdwederikaTNB
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederikaTNB
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederikaTNB
Epipactis helleborine Brede wespenorchis / Duinwespenorchisa 
Epipactis helleborine subsp. helleborine Brede wespenorchisaTNB
Equisetum arvense HeermoesaTNB
Equisetum fluviatile HolpijpaTNB
Equisetum palustre LidrusaTNB
Equisetum x litorale Bastaardpaardenstaarta 
Eragrostis multicaulis Stijf straatliefdegrasaE
Erica tetralix Gewone dopheiaTNB
Erigeron annuus ZomerfijnstraalaTNB
Erigeron canadensis Canadese fijnstraalaTNB
Erodium Reigersbek (G)a 
Erodium cicutarium ReigersbekaTNB
Erodium cicutarium subsp. cicutarium Gewone reigersbeka 
Eryngium Kruisdistel (G)a 
Erysimum cheiranthoides Gewone steenraketaTNB
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmutsaTNB
Eupatorium cannabinum KoninginnekruidaTNB
Euphorbia esula HeksenmelkaTNB
Euphorbia helioscopia KroontjeskruidaTNB
Euphorbia lathyris Kruisbladige wolfsmelkaTNB
Fagopyrum esculentum Boekweita 
Fagopyrum tataricum Franse boekweitxVN
Fagus sylvatica BeukaTNB
Fallopia convolvulus ZwaluwtongaTNB
Fallopia dumetorum HeggenduizendknoopaTNB
Fallopia japonica Japanse duizendknoopaTNB
Festuca filiformis Fijn schapengrasaTNB
Festuca rubra Rood zwenkgrasaTNB
Ficaria verna Gewoon speenkruidaTNB
Filago germanica Duits viltkruidzTNB
Filipendula ulmaria MoerasspireaaTNB
Fragaria vesca BosaardbeiaGE
Frangula alnus SporkehoutaTNB
Fraxinus excelsior EsaTNB
Fumaria officinalis Gewone duivenkervelaTNB
Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokjeaTNB
Galeopsis bifida Gespleten hennepnetelaTNB
Galeopsis bifida / tetrahit Gespleten / Gewone hennepnetela 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetelaTNB
Galinsoga parviflora Kaal knopkruidaTNB
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruidaTNB
Galium Walstro (G)a 
Galium aparine KleefkruidaTNB
Galium mollugo subsp. erectum Glad walstroaTNB
Galium odoratum LievevrouwebedstroaTNB
Galium palustre MoeraswalstroaTNB
Galium verum Geel walstroaTNB
Genista anglica StekelbremaGE
Genista pilosa KruipbremzKW
Geranium molle Zachte ooievaarsbekaTNB
Geranium phaeum Donkere ooievaarsbekzTNB
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbekaTNB
Geranium robertianum RobertskruidaTNB
Geum urbanum Geel nagelkruidaTNB
Glebionis segetum Gele ganzenbloemaTNB
Glechoma hederacea HondsdrafaTNB
Glyceria fluitans MannagrasaTNB
Glyceria maxima LiesgrasaTNB
Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloemaTNB
Gnaphalium sylvaticum BosdroogbloemaTNB
Gnaphalium uliginosum MoerasdroogbloemaTNB
Hedera helix KlimopaTNB
Helosciadium inundatum Ondergedoken moerasschermzzBE
Helosciadium nodiflorum Groot moerasschermzTNB
Heracleum mantegazzianum ReuzenberenklauwaE
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium Gewone berenklauwaTNB
Hieracium Havikskruid (G)a 
Hieracium sect. Hieracioides SchermhavikskruidaTNB
Hieracium sect. Sabauda BoshavikskruidaTNB
Hieracium sect. Tridentata Stijf havikskruidaTNB
Holcus lanatus Gestreepte witbolaTNB
Holcus mollis Gladde witbolaTNB
Hordeum murinum KruipertjeaTNB
Hottonia palustris WaterviolieraTNB
Humulus lupulus HopaTNB
Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacintaTNB
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavelaTNB
Hylotelephium Hemelsleutel (G)a 
Hylotelephium telephium HemelsleutelaTNB
Hylotelephium telephium subsp. telephium Gewone hemelsleutelz 
Hyoscyamus niger BilzekruidzzBE
Hypericum humifusum Liggend hertshooiaTNB
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum Kantig hertshooiaTNB
Hypericum perforatum Sint-JanskruidaTNB
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruidaTNB
Ilex aquifolium HulstaTNB
Impatiens capensis Oranje springzaadaE
Impatiens glandulifera ReuzenbalsemienaE
Impatiens parviflora Klein springzaadaTNB
Iris pseudacorus Gele lisaTNB
Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid / Duinkruiskruida 
Jacobaea vulgaris subsp. dunensis DuinkruiskruidaTNB
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Gewoon jakobskruiskruidaTNB
Jasione montana ZandblauwtjeaTNB
Juncus acutiflorus VeldrusaTNB
Juncus articulatus ZomprusaTNB
Juncus bufonius GreppelrusaTNB
Juncus bulbosus KnolrusaTNB
Juncus conglomeratus BiezenknoppenaTNB
Juncus effusus PitrusaTNB
Juncus squarrosus TrekrusaTNB
Juncus tenuis Tengere rusaTNB
Knautia arvensis BeemdkroonzKW
Lactuca serriola KompasslaaTNB
Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum Bonte gele dovenetela 
Lamium album Witte dovenetelaTNB
Lamium amplexicaule HoenderbeetaTNB
Lamium maculatum Gevlekte dovenetelaTNB
Lamium maculatum s.s. Gevlekte dovenetel s.s.a 
Lamium purpureum Paarse dovenetelaTNB
Lapsana communis AkkerkoolaTNB
Larix kaempferi Japanse lorka 
Lathyrus latifolius Brede lathyrusa 
Lathyrus pratensis VeldlathyrusaTNB
Lathyrus sylvestris BoslathyruszzTNB
Lemna minor Klein kroosaTNB
Lemna minuta DwergkroosaE
Leontodon hispidus Ruige leeuwentandzKW
Leonurus cardiaca HartgespanzTNB
Lepidium didymum Kleine varkenskersaTNB
Leucanthemum vulgare Gewone margrietaTNB
Ligustrum vulgare Wilde ligusteraTNB
Linaria vulgaris VlasbekjeaTNB
Lipandra polysperma KorrelganzenvoetaTNB
Lobularia maritima Zilverschildzaada 
Logfia minima DwergviltkruidaTNB
Lolium multiflorum Italiaans raaigrasaTNB
Lolium perenne Engels raaigrasaTNB
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelieaTNB
Lotus corniculatus var. corniculatus Gewone rolklaveraTNB
Lotus corniculatus var. corniculatus/sativus Gewone / Rechte rolklavera 
Lotus pedunculatus MoerasrolklaveraTNB
Lunaria annua TuinjudaspenningaE
Lupinus polyphyllus Vaste lupineaTNB
Luzula campestris Gewone veldbiesaTNB
Luzula congesta / multiflora Veelbloemige / Dichte veldbiesaTNB
Lycopus europaeus WolfspootaTNB
Lysimachia nummularia PenningkruidaTNB
Lysimachia vulgaris Grote wederikaTNB
Lythrum portula WaterposteleinaTNB
Lythrum salicaria Grote kattenstaartaTNB
Maianthemum bifolium DalkruidaTNB
Malus sylvestris AppelaTNB
Malva Kaasjeskruid (G)a 
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruidzTNB
Malva moschata MuskuskaasjeskruidaTNB
Malva neglecta Klein kaasjeskruidaTNB
Malva sylvestris Groot kaasjeskruidaTNB
Matricaria chamomilla Echte kamilleaTNB
Matricaria discoidea SchijfkamilleaTNB
Medicago lupulina HopklaveraTNB
Medicago sativa LuzerneaTNB
Melilotus altissimus Goudgele honingklaveraTNB
Mentha aquatica WatermuntaTNB
Mentha arvensis AkkermuntaTNB
Mentha suaveolens Witte muntzzKW
Mentha x rotundifolia Wollige munta 
Mercurialis annua TuinbingelkruidaTNB
Moehringia trinervia DrienerfmuuraTNB
Molinia caerulea PijpenstrootjeaTNB
Mycelis muralis MuurslaaTNB
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis laxa subsp. caespitosa Zompvergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis scorpioides Moeras- / Weidevergeet-mij-nietjea 
Myosotis scorpioides subsp. scorpioides Moerasvergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietjeaTNB
Myriophyllum alterniflorum Teer vederkruidzzKW
Myriophyllum spicatum AarvederkruidaTNB
Nardus stricta BorstelgrasaGE
Nicandra physalodes ZegekruidaE
Nuphar lutea Gele plompaTNB
Nymphaea alba Witte waterlelieaTNB
Odontites vernus subsp. serotinus Rode ogentroostaGE
Oenanthe aquatica WatertorkruidaTNB
Oenothera Teunisbloem (G)a 
Oenothera biennis / x fallax Middelste teunisbloem s.l.a 
Oenothera glazioviana Grote teunisbloemaTNB
Onopordum acanthium WegdistelaTNB
Origanum vulgare Wilde marjoleinaTNB
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelkaTNB
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootjeaTNB
Osmunda regalis KoningsvarenaTNB
Oxalis stricta Stijve klaverzuringaTNB
Oxybasis glauca Zeegroene ganzenvoetaTNB
Oxybasis rubra Rode ganzenvoetaTNB
Papaver dubium Bleke klaproosaTNB
Papaver rhoeas Grote klaproosaTNB
Pastinaca sativa Gewone pastinaak / Brandpastinaaka 
Persicaria amphibia VeenwortelaTNB
Persicaria hydropiper WaterpeperaTNB
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoopaTNB
Persicaria maculosa PerzikkruidaTNB
Persicaria minor Kleine duizendknoopaTNB
Persicaria mitis Zachte duizendknoopaTNB
Peucedanum palustre MelkeppeaTNB
Phacelia tanacetifolia PhaceliaaE
Phalaris arundinacea RietgrasaTNB
Phleum nodosum Klein timoteegrasaTNB
Phleum pratense Gewoon timoteegrasaTNB
Phragmites australis RietaTNB
Phytolacca acinosa Oosterse karmozijnbesaE
Phytolacca americana Westerse karmozijnbeszE
Picea abies Fijnspara 
Picris hieracioides Echt bitterkruidaTNB
Pilosella aurantiaca Oranje havikskruidaTNB
Pilosella officinarum MuizenooraTNB
Pilularia globulifera PilvarenzTNB
Pimpinella major Grote bevernelzTNB
Pimpinella saxifraga Kleine bevernelzKW
Pinus nigra Zwarte dena 
Pinus sylvestris Grove denaTNB
Plantago lanceolata Smalle weegbreeaTNB
Plantago major Grote / Getande weegbreea 
Plantago major subsp. intermedia Getande weegbreeaTNB
Plantago major subsp. major Grote weegbreeaTNB
Poa annua StraatgrasaTNB
Poa nemoralis SchaduwgrasaTNB
Poa palustris MoerasbeemdgrasaTNB
Poa pratensis subsp. pratensis VeldbeemdgrasaTNB
Poa trivialis Ruw beemdgrasaTNB
Polygonum aviculare Gewoon varkensgrasaTNB
Polypodium vulgare Gewone eikvarenaTNB
Polypodium vulgare / interjectum Gewone / Brede eikvarena 
Populus tremula RatelpopulieraTNB
Populus x canadensis Canadapopuliera 
Populus x canescens Grauwe abeela 
Portulaca oleracea PosteleinaTNB
Potamogeton berchtoldii Klein fonteinkruidzTNB
Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruidaTNB
Potamogeton natans Drijvend fonteinkruidaTNB
Potamogeton perfoliatus Doorgroeid fonteinkruidaTNB
Potentilla anserina ZilverschoonaTNB
Potentilla argentea ViltganzerikaTNB
Potentilla erecta TormentilaTNB
Potentilla indica SchijnaardbeiaE
Potentilla intermedia Middelste ganzerikzTNB
Potentilla reptans VijfvingerkruidaTNB
Prunella vulgaris Gewone brunelaTNB
Prunus avium Zoete kersaTNB
Prunus laurocerasus Laurierkersa 
Prunus padus VogelkersaTNB
Prunus serotina Amerikaanse vogelkersaE
Prunus spinosa SleedoornaTNB
Pteridium aquilinum AdelaarsvarenaTNB
Pulicaria dysenterica HeelblaadjesaTNB
Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruidzTNB
Quercus robur ZomereikaTNB
Quercus rubra Amerikaanse eikaTNB
Ranunculus acris Scherpe boterbloemaTNB
Ranunculus flammula EgelboterbloemaTNB
Ranunculus peltatus/penicillatus Grote / Penseelbladige waterranonkelaTNB
Ranunculus repens Kruipende boterbloemaTNB
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloemaTNB
Raphanus raphanistrum KnopherikaTNB
Reseda lutea Wilde resedaaTNB
Rhododendron ponticum Pontische rododendronaE
Ribes nigrum Zwarte besaTNB
Ribes rubrum AalbesaTNB
Ribes uva-crispa KruisbesaTNB
Robinia pseudoacacia RobiniaaTNB
Rorippa amphibia Gele waterkersaTNB
Rorippa austriaca Oostenrijkse kerszTNB
Rorippa palustris MoeraskersaTNB
Rorippa sylvestris AkkerkersaTNB
Rosa subsect. Caninae Hondsroos s.l.aTNB
Rosa subsect. Rubigineae Egelantier s.l.aTNB
Rubus Braam (G)a 
Rubus caesius DauwbraamaTNB
Rubus euryanthemus Sparrige humusbraamzzz 
Rubus idaeus FramboosaTNB
Rubus saltuum Slanghumusbraamzz 
Rubus schleicheri Groene muisbraamzzz 
Rubus sect. Corylifolii WasbraamaTNB
Rubus sect. Rubus Zwarte braamaTNB
Rubus sprengelii Rode grondbraamz 
Rumex acetosa VeldzuringaTNB
Rumex acetosella SchapenzuringaTNB
Rumex conglomeratus KluwenzuringaTNB
Rumex crispus KrulzuringaTNB
Rumex hydrolapathum WaterzuringaTNB
Rumex obtusifolius RidderzuringaTNB
Sagina procumbens Liggende vetmuuraTNB
Sagittaria sagittifolia PijlkruidaTNB
Salix Wilg (G)a 
Salix alba SchietwilgaTNB
Salix caprea BoswilgaTNB
Salix cinerea Grauwe wilg s.l.a 
Salix repens KruipwilgaTNB
Salix triandra AmandelwilgaTNB
Salix viminalis KatwilgaTNB
Sambucus nigra Gewone vlieraTNB
Sambucus nigra 'Laciniata' Peterselievliera 
Sambucus racemosa TrosvlieraTNB
Sanguisorba officinalis Grote pimpernelzTNB
Saponaria officinalis ZeepkruidaTNB
Schedonorus arundinaceus RietzwenkgrasaTNB
Schedonorus giganteus ReuzenzwenkgrasaTNB
Schedonorus pratensis BeemdlangbloemaTNB
Scirpus sylvaticus BosbiesaTNB
Scleranthus annuus Eenjarige / Kleine hardbloema 
Scorzoneroides autumnalis Vertakte leeuwentandaTNB
Scrophularia auriculata Geoord helmkruidaTNB
Scrophularia nodosa Knopig helmkruidaTNB
Scutellaria galericulata Blauw glidkruidaTNB
Scutellaria minor Klein glidkruidzzBE
Securigera varia Bont kroonkruidzTNB
Sedum acre MuurpeperaTNB
Sedum album Wit vetkruidaTNB
Sedum rupestre TripmadamzKW
Senecio inaequidens BezemkruiskruidaE
Senecio sylvaticus BoskruiskruidaTNB
Senecio viscosus Kleverig kruiskruidaTNB
Senecio vulgaris Klein kruiskruidaTNB
Setaria pumila Geelrode naaldaaraTNB
Setaria verticillata KransnaaldaaraTNB
Setaria viridis Groene naaldaaraTNB
Silene armeria Pekbloema 
Silene coronaria PrikneusaE
Silene dioica DagkoekoeksbloemaTNB
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloemaTNB
Silene latifolia subsp. alba AvondkoekoeksbloemaTNB
Silene vulgaris BlaassileneaTNB
Silybum marianum Mariadistela 
Sinapis arvensis HerikaTNB
Sisymbrium altissimum Hongaarse raketaTNB
Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum MaasraketzzTNB
Sisymbrium officinale Gewone raketaTNB
Sium latifolium Grote watereppeaTNB
Solanum dulcamara BitterzoetaTNB
Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade s.s.aTNB
Solidago canadensis Canadese guldenroedeaTNB
Solidago gigantea Late guldenroedeaE
Sonchus arvensis AkkermelkdistelaTNB
Sonchus arvensis var. arvensis Akkermelkdistel (var. arvensis)a 
Sonchus asper Gekroesde melkdistelaTNB
Sonchus oleraceus Gewone melkdistelaTNB
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbesaTNB
Sparganium emersum Kleine egelskopaTNB
Sparganium erectum Grote egelskopaTNB
Spergula arvensis Gewone spurrieaTNB
Spergula morisonii HeidespurrieaTNB
Spergularia rubra Rode schijnspurrieaTNB
Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroosaTNB
Stachys arvensis AkkerandoornzKW
Stachys palustris MoerasandoornaTNB
Stachys sylvatica BosandoornaTNB
Stellaria alsine MoerasmuuraTNB
Stellaria aquatica WatermuuraTNB
Stellaria graminea GrasmuuraTNB
Stellaria holostea Grote muuraTNB
Stellaria media VogelmuuraTNB
Struthiopteris spicant DubbelloofaGE
Stuckenia pectinata SchedefonteinkruidaTNB
Succisa pratensis Blauwe knoopaGE
Symphoricarpos albus Gewone sneeuwbesaTNB
Symphyotrichum lanceolatum/ontarionis Smalle aster s.l.aE
Symphytum officinale Gewone smeerwortelaTNB
Tanacetum parthenium MoederkruidaTNB
Tanacetum vulgare BoerenwormkruidaTNB
Taraxacum officinale PaardenbloemaTNB
Taraxacum sect. Erythrosperma Zandpaardenbloema 
Taxus baccata TaxusaTNB
Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruidaTNB
Teucrium scorodonia Valse salieaTNB
Thalictrum flavum PoelruitaTNB
Thlaspi arvense Witte kroddeaTNB
Tilia cordata WinterlindezTNB
Tilia x europaea Hollandse lindea 
Tragopogon pratensis subsp. pratensis Gele morgensteraTNB
Trifolium arvense HazenpootjeaTNB
Trifolium campestre Liggende klaveraTNB
Trifolium dubium Kleine klaveraTNB
Trifolium hybridum subsp. hybridum BasterdklaveraTNB
Trifolium incarnatum Inkarnaatklavera 
Trifolium pratense Rode klaveraTNB
Trifolium repens Witte klaveraTNB
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamilleaTNB
Tussilago farfara Klein hoefbladaTNB
Typha angustifolia Kleine lisdoddeaTNB
Typha latifolia Grote lisdoddeaTNB
Ulex europaeus GaspeldoornzTNB
Ulmus minor Gladde iepaTNB
Urtica dioica Grote brandnetelaTNB
Urtica urens Kleine brandnetelaTNB
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbesaTNB
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbesaTNB
Valeriana officinalis Echte valeriaanaTNB
Valerianella locusta Gewone veldslaaTNB
Verbascum Toorts (G)a 
Verbascum blattaria MottenkruidzTNB
Verbascum densiflorum StalkaarsaTNB
Verbascum lychnitis Melige toortszzTNB
Verbascum nigrum Zwarte toortsaTNB
Verbascum phlomoides KeizerskaarsaTNB
Verbascum thapsus KoningskaarsaTNB
Verbena officinalis IJzerhardaTNB
Veronica arvensis VeldereprijsaTNB
Veronica chamaedrys Gewone ereprijsaTNB
Veronica filiformis DraadereprijsaE
Veronica hederifolia KlimopereprijsaTNB
Veronica longifolia Lange ereprijszTNB
Veronica officinalis MannetjesereprijsaTNB
Veronica serpyllifolia TijmereprijsaTNB
Veronica spicata Aarereprijszz 
Viburnum opulus Gelderse roosaTNB
Vicia cracca VogelwikkeaTNB
Vicia hirsuta RingelwikkeaTNB
Vicia sativa subsp. angustifolia Smalle wikkeaTNB
Vicia sativa subsp. segetalis Vergeten wikkeaTNB
Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vierzadige wikkeaTNB
Vicia villosa Bonte wikkeaTNB
Vinca minor Kleine maagdenpalmaTNB
Viola arvensis AkkerviooltjeaTNB
Viola odorata Maarts viooltjeaTNB
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltjeaTNB
Viola tricolor subsp. tricolor Driekleurig viooltjeaTNB
Vulpia bromoides EekhoorngraszTNB

© NDFF 2020