Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Korstmossen1990
Soortenlijst

36 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Candelaria concolor Vals dooiermosaTNB
Candelariella reflexa PoedergeelkorstaTNB
Cladina Rendiermos (G)  
Cladonia arbuscula Gebogen rendiermoszKW
Cladonia cervicornis Gewoon stapelbekertjezTNB
Cladonia coccifera Rood bekermosaTNB
Cladonia crispata Open heidestaartjezTNB
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermosaTNB
Cladonia floerkeana Rode heideluciferzTNB
Cladonia furcata Gevorkt heidestaartjeaTNB
Cladonia glauca Bruin heidestaartjezTNB
Cladonia gracilis GirafjezTNB
Cladonia macilenta Dove heideluciferaTNB
Cladonia portentosa Open rendiermosaTNB
Cladonia ramulosa Rafelig bekermosaTNB
Cladonia subulata KronkelheidestaartjeaTNB
Cladonia uncialis VarkenspootjezKW
Cladonia verticillata StuifzandstapelbekertjezzTNB
Cladonia zopfii EzelspootjezTNB
Coenogonium pineti Valse knoopjeskorstaTNB
Graphis scripta Gewoon schriftmoszzTNB
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmosaTNB
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmosaGE
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmosaTNB
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorstaTNB
Lepraria incana Gewone poederkorstaTNB
Melanelixia subaurifera Verstop-schildmosaTNB
Micarea denigrata VulkaanoogjezTNB
Micarea herbarum Klein vulkaanoogjezzz 
Parmelia sulcata Gewoon schildmosaTNB
Peltigera didactyla Soredieus leermosaTNB
Physcia adscendens KapjesvingermosaTNB
Punctelia jeckeri RijpschildmosaTNB
Ramalina farinacea Melig takmosaTNB
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorstaTNB
Xanthoria parietina Groot dooiermosaTNB

© NDFF 2020