Phlebiopsis ravenelii (Cooke) Hjortstam

Loofhoutharszwam

Beoordeling:
© Ida Bruggeman - Locatie: Vechtsstreek, OverHolland - Habitus + microscopisch overzicht
 
Phlebiopsis ravenelii (door Ida Bruggeman)