Phlebiopsis ravenelii (Cooke) Hjortstam

Loofhoutharszwam

Beoordeling:
some rights reserved  Nico Dam - Locatie: (onbekend) - Habitus
 
Phlebiopsis ravenelii (door Nico Dam)