Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla

Stekende bies

Beoordeling:
© Dick Kerkhof - Locatie: Everdingen (gem. Vianen), Everdinger Waarden - Op oever van geïsoleerde uiterwaardplas. Waterpeil circa 90 cm beneden stuwpeil Lek, daardoor kwelsituatie.
 
Schoenoplectus pungens (door Dick Kerkhof)