Tomentella fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) Kõljalg

Ruig rouwkorstje

Beoordeling:
Hermien Wassink - Locatie: Rooth Groeve - Habitus
 
Tomentella fibrosa (door Hermien Wassink)