Kruipend zenegroen

Ajuga reptans


© Hans Toetenel

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - juni

Hoogte - 0,07-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 20 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn meestal alleen aan de twee tegenover elkaar liggende kanten behaard. De plant heeft bebladerde uitlopers en groeit vaak in groepen.

Bladeren - De bladeren zijn niet gedeeld. De onderste vormen een wortelrozet. Ze zijn gesteeld, spatelvormig en zwak gegolfd tot gaafrandig. De stengelbladen worden naar boven toe geleidelijk kleiner en zijn vaak blauwig aangelopen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De blauwpaarse, soms roze of witte, 1-1,7 cm grote bloemen voermen samen schijnkransen van twee tot zes bloemen in de oksels van de bovenste stengelbladen. Het is een dichte tot vrij losse, smal kegelvormige bloeiwijze. De bovenlip is vrij klein. De onderlip heeft afgeronde slippen. De tweelobbige middenslip is veel breder dan de zijslippen.

Vruchten - Een splitvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf  jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, humeuze, vaak bemeste grond (zand, leem, zavel, lichte klei en löss, soms op zandig veen).

Groeiplaats - Bossen, bosranden, struwelen, lanen, grasland (beekdalgrasland en nat, bemest grasland), zeeduinen (laagblijvend duingrasland), bermen, waterkanten (langs greppels, sloten en afwateringskanaaltjes), kleine dijken, afgravingen (zandgroeven en leemgroeven) en lemige heide.
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: natte, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website