Helm

Calamagrostis arenaria


© Grada Menting

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,50-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Dikke, verticale, naar boven vertakte wortelstokken. Worteldiepte tot meer dan 1 meter.

Stengels/takken - Helm groeit in dichte pollen.

Bladeren - De grijsgroene bladeren zijn stijf, spits en meestal opgerold. Aan de bovenkant zie je sterk uitspringende, breekbare ribben. Ze worden tot een halve  meter lang en zijn dicht bezet met haartjes die allemaal even kort zijn. Het tongetje is spits en wordt tot 3 cm lang. De bladscheden overlappen elkaar.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aarpluim is dicht, rolrond, bleek strokleurig en 7-22 cm lang met zeer korte, rechtopstaande zijtakken. De aartjes (1-1,6 cm) bevatten maar één  bloem. Van binnen hebben ze fijne haren. Het éénnervige onderste kelkkafje is iets korter dan het drienervige bovenste. De helmknoppen zijn ongeveer een 0,5  cm.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, stuivende, vaak brakke, kalkarme tot kalkrijke zandgrond.

Groeiplaats - Zeeduinen (o.a. in stuifkuilen in de binnenduinen), binnenlandse zandverstuivingen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en industrieterreinen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: zeeduinen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website