Wildemanskruid

Pulsatilla vulgaris


© John Breugelmans

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - maart - mei

Hoogte - 0,05-0,20(-0,40) m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een wortelstok. Worteldiepte 10 cm tot meer dan 1 meter.

Stengels/takken - De stengels zijn dicht zilvergrijs behaard.

Bladeren - De wortelrozetbladeren zijn gesteeld en geveerd met dubbel veerdelige slippen en lijnvormige tot langwerpige slippen. De drie niet gesteelde stengelbladeren groeien in een krans. Ze zijn met hun bladscheden onderling vergroeid en diep gedeeld in lange, lijnvormige slippen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande, schuin omhoog staande of soms iets knikkende bloemen zijn paars, klokvormig en 5 tot 8½ cm groot. Er zijn meestal 6 dicht behaarde bloemdekbladen en talrijke stampers.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Vruchten met een tot 5 cm lange, pluizig behaarde snavel. Samen vormen de dopvruchten een bolvormig wollig hoofdje. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen op droge, niet bemeste, vrij voedselarme, vaak kalkhoudende grond (zand en kalksteen).

Groeiplaats - Rivierduinen en grasland (onbemest kalkgrasland en kortblijvend en meestal begraasd grasland op hellingen).
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website