Fijne kervel

Anthriscus caucalis


© Dick Kerkhof

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,15-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel.

Stengels/takken - De glanzende stengels zijn niet behaard en vaak wijd vertakt. Aan de voet zijn ze vaak paars aangelopen.

Bladeren - De bladeren zijn twee-  tot drievoudig geveerd. De deelblaadjes zijn getand of diep ingesneden en zacht behaard aan de onderkant.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De witte, 2 mm grote bloemen vormen samen schermen met twee  tot zes  stralen die tegenover de bladeren staan. De omwindselblaadjes zijn fijn toegespitst. De bloemsteel draagt onder de vrucht een krans van gekromde haren.

Vruchten - Een splitvrucht. De eivormige, 3-5 mm grote vruchten dragen haakvormig gekromde haren en hebben een korte snavel. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde, vaak iets open plaatsen op droge, matig voedselarme tot meestal voedselrijke, stikstofhoudende, kalkrijke (basische), meestal omgewerkte grond (zand en klei).

Groeiplaats - Zeeduinen (duinstruweel en open humusrijke plekjes in duinpannen), struwelen, heggen, bossen, grazige dijken, bermen, braakliggende grond, omgewerkte grond, ruderale plaatsen en plantsoenen.
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website