Akkerleeuwenbek

Misopates orontium


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - oktober

Hoogte - 0,08-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De opgaande stengel is naar boven toe klierachtig behaard en weinig of niet vertakt.

Bladeren - De donkergroene bladen zijn lijnvormig tot elliptisch (2-5 cm lang en 2-7 mm breed) en ongetand. De onderste zijn tegenoverstaand en de bovenste staan verspreid.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De weinig talrijke, vrijwel zittende, tweeslachtige bloemen (1-1½ cm) staan vrij ver uiteen in bebladerde, ijle (gerekte) trossen. De kelk is diep gedeeld in vijf lange, smalle, ongelijke, afstaande, gaafrandige slippen. De helder rode (met donkerder strepen), licht purperrode, roze of zelden witte kroon is tweelippig met een brede, tweelobbige bovenlip en een iets smallere, drielobbige onderlip. De voet van de kroonbuis heeft geen spoor, maar wel een zakvormige uitstulping (als het ware opgezwollen).

Vruchten - Een doosvrucht. De rijpe, eivormige, beklierde vrucht opent zich alleen aan de top (met drie poriën openspringend). De zaden vertonen een platte kant met een l-vormige lengterichel en een gewelfde kant met een min of meer ringvormige opzwelling rondom een holte. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke, vaak omgewerkte, humushoudende, matig zure tot soms kalkhoudende grond (lemig zand, löss en zavel).

Groeiplaats - Akkers, tuinen (moestuinen), bermen (open plekken), wegranden, dijken, stortplaatsen en langs spoorwegen.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: kalkarme akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website