Grote leeuwenklauw

Aphanes arvensis


© Grada Menting

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - augustus

Hoogte - 0,05-0,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De soms liggende stengels zijn vanaf de voet vertakt. Vaak vormen ze kussens.

Bladeren - De blauwgroene, ruitvormige bladen worden tot 1 cm lang. Ze zijn zeer diep ingesneden (handspletig). De slippen van de steunblaadjes zijn bijna even breed als hoog. De tanden van de middelste en bovenste steunblaadjes zijn iets langer dan breed.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De niet gesteelde bloeiwijze is okselstandig. De bloemen zijn zeer klein, 1½-2 mm, en komen boven de steunblaadjes uit. Er zijn geen kroonbladen.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchtkelken zijn ruim 2 mm lang met iets uitelkaar wijkende kelkslippen. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige tot vrij droge, goed gedraineerde, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkhoudende grond (lemig zand, löss, leem, zavel en klei).

Groeiplaats - Bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de rijweg), akkers (graanakkers), waterkanten (rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende grond, bij veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website