Zeegroen walstro

Galium glaucum


© Rutger Barendse

Ecologie & verspreiding
Zeegroen walstro staat op open, zonnige, droge, matig voedselrijke, stikstofarme, min of meer neutrale, kalkhoudende, basische, stenige kalk-, löss- of zandbodems. Deze warmteminnaar staat in schrale graslanden, in droge boszomen en op rotsrichels. Het is een soort uit Zuid- en Midden-Europa waarvan het areaal zich in noordwestelijke richting uitstrekt reikt tot Nederland en België. In 1906 is de soort aangetroffen in een grasland langs de Maas tussen Gronsveld en Heugem. Deze vindplaats sluit aan bij de populatie die in België voorkwam langs de Maas bij Luik. De soort heeft zich in ons land niet kunnen handhaven en werd voor de laatste keer waargenomen in 1921. In Centraal Europa is de soort ook op zijn retour door biotoopvernietiging, bebossing en vooral de gevolgen van de intensievere landbouw. De kogelvormige zaden van deze vertegenwoordiger van een groot geslacht worden verspreid door de wind en via dieren, zowel extern als intern.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,30-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Met uitlopers.

Stengels/takken - De witachtige stengels wortelen vaak bij de voet. Ze zijn rond, maar dragen wel 4 lijsten. Ze zijn opgezwollen op de knopen. Ze kunnen kaal of behaard zijn.

Bladeren - De blauwgroene bladeren zijn 2 tot 4 cm lang. Meestalzitten ze in kransen van 8 tot 10. Ze zijn lijnvormig. De rand is sterk naar beneden omgerold.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zitten in eivormige, gevorkte bijschermen. Ze zijn wit, 4 tot 6 mm groot en komvormig.

Vruchten - Een splitvrucht. De vruchten zijn glad. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op droge, matig voedselrijke grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bosranden, grasland (weiland langs de Maas en kalkgrasland) en rotsachtige grond.
Familie: Rubiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website