Houtboleet

Buchwaldoboletus lignicola


© Martijn Oud

Ecologie & verspreiding
Parasiet of saprotroof, geassocieerd met de Dennevoetzwam (Phaeolus schweinitzii) op dode coniferen (Den, Lariks) in droog naaldbos op voedselarme, zandige grond. Een relatieve nieuwkomer in Nederland, die nu van een tiental plekken bekend is. Wijd verspreid in Centraal- en Zuid-Europa, maar zeldzaam.
Substraatvoorkeur: stammen, dood (31)
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website