Gele ringboleet

Suillus grevillei


© Gerben Winkel

Ecologie & verspreiding
Ectomycorrhizapartner van Lariks, in volgroeide naald- en gemengde bossen op humeuze, matig voedselarme, vochtige tot droge zand- en leembodem. Vooral langs paden en bosranden. Algemeen op de hoge zandgronden en hier en daar in de duinen. Juli-november. Na de sterke negatieve trend vanaf de jaren zeventig, komt deze soort weer terug en vertoont nu een duidelijk stijgende trend.
Substraatvoorkeur: humus (12)
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website