Roodsteelfluweelboleet

Xerocomellus chrysenteron


© Chiel Noordeloos

Ecologie & verspreiding
Ectomycorrhizapartner van naald- en loofbomen (Den, Eik, Beuk) op matig voedselrijke, humeuze bodems. De verspreiding in Nederland is onduidelijk, want onder de noemer X. chrysenteron zijn er talrijke misidentificties. Waarschijnlijk is de echte Roodstelige fluweelboleet in Nederland zeldzaam, mogelijk beperkt tot dennenbossen. Wijd verbreid in naaldbossen in Europa, met voorkeur voor plekken met een mild klimaat, in ongestoorde habitats, zelden ook bij Beuk in montane gebieden.
Substraatvoorkeur: Grond (10)
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website