Zwart tandzaad

Bidens frondosa


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - augustus - september

Hoogte - 0,30-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn vaak bossig vertakt. Ze zijn slanker dan die van Veerdelig tandzaad. De stengel is vaak glanzend paars tot dieprood van kleur.

Bladeren - De bladeren zijn verdeeld in 3 of 5 deelblaadjes, waarvan tenminste de onderste 2 kort gesteeld zijn. De blad-as heeft geen vleugelrand, zodat de deelblaadjes aan de voet niet met elkaar verbonden zijn.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De rechtopstaande, gele bloemhoofdjes zijn 1 tot 2 cm. De bloemen hebben vrijwel nooit lintbloemen. De buitenste omwindselbladen zijn korter dan de donkergekleurde binnenste omwindselbladen. Ze zijn zelden bladachtig.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zwartbruine zaden zijn sterk afgeplat, knobbelig, hebben stekeltjes en 2 vruchtpluisnaalden. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot vaak natte, voedselrijke tot zeer voedselrijke, met name stikstofrijke grond (van zand tot klei).

Groeiplaats - Waterkanten (o.a. rivieren, kanalen, sloten, kleiputten, vijvers, stenen beschoeiingen, havenmurenn, grachtmuren, voor gesloten sluizen, langs dammen en op de bodems van drooggelopen bermsloten), grienden, ruigten, ruderale plaatsen, omgewerkte grond, langs perken, wegranden en zelden heide (langs heidevennen).
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: pionier op stikstofrijke, natte grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website