Veerdelig tandzaad

Bidens tripartita


© Valentine Kalwij

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,30-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn vaak paars tot donkerrood aangelopen. Ze hebben afstaande, ver uitstekende zijtakken. Ze kunnen behaard of bijna kaal zijn.

Bladeren - De tegenover elkaar staande bladeren zijn diep veervormig gedeeld. De 3 of 5 deelblaadjes zijn langwerpig en grofgetand. Ze zijn aan de voet met elkaar verbonden door de vleugelranden langs de blad-as. De vrij korte bladsteel is ook gevleugeld. Soms zijn de bladeren enkelvoudig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemhoofdjes groeien in gevorkte bijschermen. De rechtopstaande hoofdjes zijn 1 tot 2½ cm groot. Er zijn geen lintbloemen. De buitenste 5 tot 8 bladachtige omwindselbladen zijn geelbruin.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn groenbruin, afgeplat met omlaag gerichte stekeltjes en dragen 2 tot 4 vruchtpluisnaalden. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot vaak natte, meestal voedselrijke, soms voedselarmere, stikstofrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (vrijwel alle grondsoorten, maar het meest op zand en laagveen).

Groeiplaats - Moerassen (open plaatsen), waterkanten (langs rivieren, kanalen, vijvers, sloten, greppels en drooggevallen bodems van vennen en andere drooggevallen plaatsen), akkers (verslempte plaatsen), afgravingen (zand- en leemgroeven) en ijsbaantjes.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: pionier op stikstofrijke, natte grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website