Zachte dravik s.s.

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus


© Adrie van Heerden

Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: vochtige, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website