Kalkraket

Calepina irregularis


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Kalkraket prefereert zonnige, open, droge, vrij voedselarme, vaak verstoorde, kalkrijke zandige- tot zware leem- en kleibodems. De lichtminnende plant groeit in akkers, op rotsen, op spoor- en braakliggend terreinen, op open plekken van kalkhellingen, in wijngaarden en in bermen. De monotypische soort heeft oorspronkelijk een zuidelijke verspreiding en is van hieruit op het vaste land doorgedrongen tot West- en Midden-Europa. De Nederlandse vondsten beperkten en beperken zich tot Zuid-Limburg. Ze is recent ook in Nijmegen gevonden. In het Zuid-Limburgse vertoont ze een springerig gedrag, nu eens hier, dan weer daar. De Kalkraket is op tal van manieren ongewoon in haar gedrag en uiterlijk en doet dus haar aanduiding irregularis duidelijk eer aan. Ze valt op door een onregelmatige bouw en is dan ook niet makkelijk te verwarren met enige andere plant. De plant wordt door insecten bestoven en de eenzadige, naadloze, en zich niet opende vruchten worden door de wind verspreid.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - juli

Hoogte - 0,30-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De bebladerde, opstijgende stengels zijn kaal.

Bladeren - De gesteelde wortelrozetbladeren zijn meestal diep veerspletig ingesneden. De bovenste stengelbladeren hebben een vrijwel gave rand, een geoorde pijlvormige voet en omvatten de stengel omvattend met afstaande oortjes.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 2-5 mm grote bloemen zijn wit. De kroonbladen zijn verschillend van grootte.

Vruchten - Een doosvrucht. De 2-4 mm lange hauwtjes zijn rondachtig-eivormig (peervormig) met een spitse top en rimpelig. Ze groeien op naar boven gebogen stelen en bevatten één  zaadje. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen op droge, vrij voedselarme, kalkrijke grond.

Groeiplaats - Akkers (braakliggende akkers en akkerranden op kalkhellingen), ruderale plaatsen, grasland (grazige hellingen en open plekken in kalkgrasland) en omgewerkte grond.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website