Rond sterrenkroos

Callitriche hermaphroditica


© Bert Lanjouw

Ecologie & verspreiding
Rond sterrenkroos is een zeer zeldzame soort die in de afgelopen eeuw alleen ten noorden van de Overijsselse vecht is waargenomen. Vrijwel uitsluitend aan de westkant van het Drents floradistrict. Zij groeit zowel op kleiige als op zandig-lemige en venige bodem in helder, meestal eutroof water. Vegetatiekundig gezien is Rond sterrenkroos waarschijnlijk een kensoort van de Orde der Fonteinkruiden en Waterlelies (Nupharo-Potametalia) met een zwaartepunt in het Verbond der kleine Fonteinkruiden (Parvopotamion). Gedurende de laatste decennia wordt de soort van de bekende groeiplaatsen gemeld, zonder dat er sprake is van duidelijke voor of achteruitgang. Rond sterrenkroos is een eenjarige, volledig submerse waterplant die het gemakkelijkst te vinden is in het tweede deel van de zomer en aansluitende herfst. Zij vormt meestal kleine plekken op kale bodem, die onder gunstige omstandigheden kunnen uitgroeien tot grote plakkaten. Daarbij lijkt Rond sterrenkroos op het eerste gezicht meer op een Waterpest (Elodea species) dan op andere Sterrenkroos soorten.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - herfst

Hoogte - 0,15-0,50 m.

Geslachtsverdeling - éénslachtig, éénhuizig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De geelgroene bladeren zijn doorschijnend en lijnvormig. Ze zijn aan de voet het breedst en naar de top geleidelijk versmald. Ze hebben 1 nerf en de top is diep uitgerand. Rond sterrenkroos is een ondergedoken plant. Er zijn dus geen drijvende rozetten en er zijn ook geen landvormen bekend.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen) of vaak eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloemen staan ieder apart (alleenstaand). De stijlen staan af of zijn teruggekromd. Ze zijn meestal langer dan het vruchtbeginsel en vallen spoedig af. Er zijn geen schutbladen.

Vruchten - Een splitvrucht. De vruchten zijn vrijwel rond en 1 tot 3,3 mm groot. De deelvruchten laten gemakkelijk los en hebben brede, scherpe vleugels. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen in helder, stilstaand of zwak stromend, voedselrijk, vaak kalkrijk, zoet of zwak brak water met een bodem van klei, zand of veen.

Groeiplaats - Water (sloten, kanalen, meren, rivieren, beken en plassen).
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website