Langstekelige distel

Carduus acanthoides


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,30-1,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn vertakt en tot vlak onder de bloemhoofdjes stekelig gevleugeld met tot 5 mm lange stekels.

Bladeren - De langwerpige bladeren zijn veerdelig, dofgroen en aan de onderkant iets spinnenwebachtig behaard. De bladrand is stekelig en draagt tot 5 mm lange stekels.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan afzonderlijk of zelden met 2 of 3 bij elkaar op korte, gekroesd-gevleugelde stelen. De rechtopstaande, roodpaarse bloemhoofdjes zijn 1 tot 2½ cm groot. De omwindselbladen staan iets af of zijn opgericht. Ze hebben een zwakke stekelpunt. De middennerf van de middelste omwindselbladen springt tot aan de voet uit.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, vrij open plaatsen op droge, matig voedselrijke grond.

Groeiplaats - Bermen, grasland, uiterwaarden, ruigten grazige en kalkrijke ruigten), heggen, omgewerkte grond en braakliggende grond.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website