Kleine aardster

Geastrum minimum


© John Breugelmans

Ecologie & verspreiding
De Kleine aardster (Geastrum minimum) groeit vooral in open, kortgrazige, mosrijke graslanden op (matig) kalkrijke en meestal humusarme bodem (wit duinzand). Hij staat zeer vaak tussen het mos Groot duinsterretje. De Kleine aardster is een typische soort van ijle pioniervegetaties, mosrijke duinhellinkjes en schrale duingraslanden en ook te vinden op zanderige plekjes nabij verstuivingen en aan de rand van (duin)struwelen. Het is een echte pioniersoort met een kortlevend mycelium die telkens op andere plaatsen groeit.
De Kleine aardster komt vrijwel uitsluitend voor in de kustduinen, zowel in het Renodunaal als het Waddendistrict. De soort kan daar van net achter de zeereep tot aan de binnenduinrand gevonden worden. Verder zijn er enkele vondsten van nabij de randmeren van de IJsselmeerpolders en enkele binnenlandse vondsten. In België is de soort zeldzaam. De soort komt voor in heel Europa, van de Middellandse Zee tot Noord-Noorwegen en is zelfs bekend van (sub)arctische gebieden als IJsland en Groenland en uit (hoog)alpine gebieden.
Substraatvoorkeur: zand, humusarm (14)
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website