Viltige aardster

Geastrum saccatum


© John Breugelmans

Ecologie & verspreiding
De Viltige aardster (Geastrum saccatum) groeit in open, mosrijke vegetaties op droge, humusarme, kalkrijke zandbodems. De soort komt vooral voor in jonge open duinen, in duingraslanden met Dauwbraam en Duinroosje, en aan de rand van liguster- of kruipwilgstruweeltjes. Hij staat vaak bij mossen als Gewoon klauwtjesmos en Gewoon en Bleek dikkopmos. In veel mindere mate wordt de soort aangetroffen in duinbossen en –struwelen.
De Viltige aardster groeit in de kustduinen en is tegenwoordig vrijwel beperkt tot de vastelandsduinen van Noord- en Zuid-Holland. Het meest talrijk is de soort in de kalkrijke duinen en daar plaatselijk (Wassenaar tot Noordwijk) vrij algemeen. In Europa komt de Viltige aardster voor van de Middellandse Zee tot aan de 60e breedtegraad (Engeland, Zuid-Zweden, Litouwen).
Substraatvoorkeur: zand, humusarm (14)
© 2020  NMV
Ga naar de volledige website