Kustzegge

Carex divisa


© Grada Menting

Ecologie & verspreiding
Kustzegge werd in ons land voor het eerst gevonden in 1960 door de Friese florist D.T.E. van der Ploeg uit Sneek, die de soort aantrof op de Makkumer Noordwaard aan de Friese IJsselmeerkust. Het leverde de soort de Nederlandse naam Waardzegge op. Elders in Europa is het een soort van uiteenlopend habitat, van zandige kusten tot min of meer kalkrijk heuvelland. De Nederlandse naam Kustzegge doet meer recht aan deze soort, daar ze recentelijk ook in Zeeland is waargenomen, evenals in naburig België. Toch moeten we ons realiseren dat ze niet enkel gebonden is aan kusten. In ZW-Bulgarije groeit ze bijvoorbeeld in droog heuvelland, ver verwijderd van de zee. Carex divisa groeit vrij onopvallend met wortelstokken en is gemakkelijk over het hoofd te zien met een weinig opvallende bruin hoofdje als bloeiwijze.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,30-0,75 m.

Geslachtsverdeling - éénslachtig, éénhuizig

Wortels - Een kruipende, heen en weer gebogen, vrij korte, vertakte wortelstok.

Stengels/takken - De stengels vormen vrij dichte matten.

Bladeren -

Bloemen - Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloeiwijze is compact en bevat hoogstens acht aren. Het onderste schutblad is langer dan de bloeiwijze. De aren zijn meestal aan de voet vrouwelijk en bovenaan mannelijk. De middelste aren zijn soms helemaal mannelijk.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De kafjes zijn 3½-5 mm en bruin zonder groene middenstreep. De urntjes zijn 2½-4 mm lang, met bij de top smalle, getande vleugels. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke grond.

Groeiplaats - Waarden langs het IJsselmeer en grasland (ontziltend grasland en nat, bemest grasland).
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: natte, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website