Gekraagde stuifbal

Tulostoma kotlabae


© Leo Jalink

Ecologie & verspreiding
Tulostoma kotlabae wordt in Nederland nog maar sinds kort herkend en onderscheiden. De ecologie en vooral de verspreiding zijn daardoor nog onvoldoende bekend. Alle vondsten tot heden komen uit de duinen tussen Hoek van Holland en Schoorl. Het is een kalkminnende soort, vooral in en nabij de zeereep in pioniervegetaties met Helm en Groot duinsterretje, deels uit sterk stuivende delen van het midden- en binnenduin waar hij vooral in de instuifzone staat. De soort leeft saprotroof. Tulostoma kotlabae is een continentale, warmteminnende soort die recent in steeds meer landen in kustgebieden wordt gevonden, o.a. in Zweden, Denemarken, Frankrijk en Portugal. De soort komt sinds de jaren 80 van de vorige eeuw voor in Nederland (herbariumcollecties). Het aantal vindplaatsen neemt recent sterk toe.
Substraatvoorkeur: zand, humusarm (14)
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website