Roze wasporia

Ceriporia excelsa


© Nico Dam

Ecologie & verspreiding
De Roze wasporia (Ceriporia excelsa) wordt vooral aangetroffen op al behoorlijk verteerd hout (saprotroof, witrot). De soort staat te boek als “matig algemeen” en is sinds 1990 vastgesteld in 72 atlasblokken. Vondsten komen verspreid uit de meeste provincies met uitzondering van Friesland en Zeeland. De meeste Nederlandse vondsten zijn gedaan op loofhout, er is één vondst van spar (n = 60). Van 39 vondsten is de loofhoutsoort opgegeven (> 5%): beuk 38%, esdoorn 13%, populier (10%), berk (8%), es (8%) en eik (5%); daaruit lijkt enige voorkeur te zijn voor beuk. In de literatuur van allerlei loofhoutsoorten bekend, en incidenteel van naaldhout.
Substraatvoorkeur: stammen, dood (31)
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website