Scheve hoornbloem

Cerastium diffusum


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Scheve hoornbloem staat op open, zonnige, ± zure en stikstofarme, meestal droge, vaak stuivende, voedselarme en vaak kalkrijke zandgrond of op stenige plaatsen. Ook op brakke grond. Ze groeit in en nabij de zeereep tussen Helm, vooral bij zeedorpen, op duinhellingen en lage duintjes op strandvlakten, op zandplaten, zeedijken en op open grasland. De verspreiding van de eenjarige, kleverig behaarde plant valt geheel binnen het Europese deel van het areaal dat de Europese kusten, overwegend die van Noordwest-Europa omvat. Soms wordt ze in het binnenland aangetroffen, als adventief op recreatiestrandjes en spoorwegemplacementen. De soort is vrij zeldzaam in het kustgebied en zeldzaam in Zeeland. Het taxon is onmiskenbaar en is naast haar kleverige, vaak met zand bedekte paarsachtige stengels direct te herkennen aan haar asymmetrie. De takken van de ijle bloeiwijze zijn namelijk ongelijk en dat komt verder ook tot uiting door de aanwezigheid van zowel vier- als vijftallige bloemen.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - mei

Hoogte - 0,03-0,15 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De paarsachtige stengels zijn kleverig behaard.

Bladeren - De donkergroene bladeren zijn eirond tot langwerpig. De schutbladen lijken op gewone bladeren. Ze hebben geen vliezige rand.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). IJle bloeiwijzen met weinig bloemen. Deze zijn wit en 4-tallig of soms 5-tallig. De kroonbladen zijn ondiep ingesneden en iets korter dan de kelkbladen. Er zijn 4 of 5 meeldraden.

Vruchten - Een doosvrucht. De vruchtstelen staan rechtop. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op meestal droge, vaak stuivende, voedselarme, vaak kalkrijke zandgrond of stenige plaatsen. Ook op brakke grond.

Groeiplaats - Zeeduinen (tussen Helm, vooral bij zeedorpen, open duinhellingen en lage duintjes op strandvlakten), zandplaten en zeedijken.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: zeeduinen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website