Stinkende gouwe

Chelidonium majus


© Wijnand van Buuren

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - herfst

Hoogte - 0,30-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een dikke wortelstok.

Stengels/takken - De stengels zijn bossig vertakt. Ze zijn gevuld met oranjegeel melksap. De plant groeit in pollen.

Bladeren - De bladeren zijn van boven heldergroen en van onderen blauwgroen. Ze zijn verspreid behaard. De bladeren vormen een wortelrozet. Ze zijn gesteeld, de bovenste soms zittend, eirond en diep veerdelig, bijna geveerd, met een 3-lobbig eindblaadje. De slippen zijn alleen door vleugelranden met elkaar verbonden. De bladslippen zijn gekarteld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele, 1 tot 2 cm grote bloemen groeien met 2 tot 8 bij elkaar in losse, lang gesteelde schermen. De kroonbladen zijn eirond en tot 1 cm lang. Het vruchtbeginsel is lijnvormig. Een bloem bestaat verder uit 2 stempels en helmdraden, die naar boven zijn verbreed (vaak minder dan 20) en 2 kelkbladen.

Vruchten - Een doosvrucht. De lijnvormige, 2 tot 5 cm lange vruchten zijn kaal. De vrucht lijkt op een hauw, maar heeft geen tussenschot. De zaden zijn zwart met een aanhangseltje. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Licht beschaduwde (soms zonnige) plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, stikstofrijke, vaak omgewerkte en kalkhoudende grond (zand, leem, zavel of stenige plaatsen).

Groeiplaats - Plantsoenen, bossen (parkbossen, lichte plaatsen in loofbossen en beekoeverwallen), bosranden, struwelen, houtwallen, heggen, hakhoutbosjes (voedselrijke zomen), verhardingen, op muren, rivierduinen (lichte loofbossen), zeeduinen (bermen, struwelen en lichte loofbossen aan de dinnenduinrand), ruderale plaatsen, tuinen, beschaduwde, omgewerkte grond, braakliggende grond en ruigten.
Familie: Papaveraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website