Beursjesganzenvoet

Oxybasis chenopodioides


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Beursjesganzenvoet is een kustplant voorkomend van Denemarken tot Portugal. Chenopodium chenopodioides (syn. C. botryodes) genoemd groeit op zonnige, vochtige en voedselrijke plekken die bij voorkeur zilt zijn: braakliggende terreinen aan de kust, hoge kwelders en schorren, aan de voet van zeedijken, zandige kreken. Ook op plaatsen waar veel strooizout terecht komt kan deze soort groeien. Deze inheemse plant wordt niet veel gezien. Het aantal kilometerhokken beperkt zich tot een tiental verspreid over Nederland. Verwarring is mogelijk met de nauw verwante Rode ganzenvoet, die ook op zilte plaatsen kan groeien. Deze komt echter op veel meer plaatsen voor op braakliggende stikstofrijke bodem.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,05-0,40 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels liggen meestal op de grond.

Bladeren - De driehoekige tot ruitvormige, vlezige bladen zijn weinig en grof getand tot vrijwel gaafrandig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan in kluwens. Eindelingse bloemen met alleen bij de voet vergroeide bloemdekbladen, de zijdelingse met bijna geheel vergroeide bloemdekbladen, die de vrucht bijna helemaal omsluiten.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De bloemdekbladen zijn bijna tot aan de top vergroeid en omsluiten de vrucht vrijwel geheel (als een beursje). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, vaak zilte grond.

Groeiplaats - Braakliggende grond langs de kust, hoge kwelders (schorren), op aangevoerd slib en waterkanten (uitgedroogde sloten en plassen en slootkanten).
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: hoge kwelders
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website