Waterscheerling

Cicuta virosa


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,60-1,20(-2,00) m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - De wortelstok is dik, vlezig, hol en door dwarswanden in vakjes verdeeld. Zeer giftig.

Stengels/takken - De stengels zijn kaal en rond.

Bladeren - De bladeren zijn driehoekig en 2 tot 3-voudig geveerd. De deelblaadjes zijn lijnvormig tot langwerpig en meestal scherp gezaagd. Zelden zijn de deelblaadjes lijnvormig en weinig gezaagd. De bladsteel is hol.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen schermen aan het eind van de stengels. De schermen bestaan uit 10 tot 30 stralen. De bloemen zijn wit of soms roze, 3 mm groot en hebben duidelijke kelktanden. Er is geen omwindsel afwezig, maar wel veel omwindseltjes met lijnvormige blaadjes.

Vruchten - Een splitvrucht. De vruchten zijn rondachtig, ongeveer 2 mm lang met zeer brede, vlakke ribben. De deelvruchten zijn rond. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen in matig voedselrijk, zwak zuur, zoet tot zeer zwak brak, ondiep water met een zuurstofarme veenbodem.

Groeiplaats - Waterkanten en water (sloten, greppels, kanalen, plassen, vijvers en hoogveenwijken met binnendringend voedselrijker water) en moerassen (o.a. drijftillen en rietkragen).
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website