Speerdistel

Cirsium vulgare


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - augustus

Hoogte - 0,60-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De grijsgroene stengels zijn vaak struikachtig vertakt. Tot bovenaan zijn de stengels hard-stekelig gevleugeld.

Bladeren - De rozetbladen kunnen zeer groot worden. Ze zijn langwerpig, veerspletig met een hard-stekelige rand en tot een ½ cm lange, scherpe stekels. Aan de onderkant zijn de bladeren grijsviltig. Van boven zijn ze dofgroen en ruw door fijne stekeltjes. Ze lopen af langs de stengel.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De paarsrode of heel soms witte bloemhoofdjes staan alleen of met 2 of 3 bij elkaar. De hoofdjes zijn 2 tot 5 cm groot. Het omwindsel is kegel-eivormig en hoger dan breed. De omwindselblaadjes zijn recht, geleidelijk toegespitst in een gele stekelpunt en iets spinnenwebachtig behaard.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, zelden licht beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, humushoudende, zwak zure tot kalkhoudende, vaak verstoorde of omgewerkte grond (vrijwel alle grondsoorten, maar het minst op veen).

Groeiplaats - Zeeduinen, bossen (lichte plekken in loofbossen), kapvlakten, grasland (hooiland en weiland)i, ruige bermen, ruderale plaatsen, ruigten, waterkanten, moerassen (natte randen van ruig rietland op klei), beweide taluds van kleiige dijken en zandruggen in uiterwaarden.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website