Galigaan

Cladium mariscus


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,90-1,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Kruipende, vertakte wortelstokken van vaak meer dan 1 cm dik, die dicht bij de oppervlakte blijven. Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De gladde, ronde, stugge en taaie stengels worden naar boven toe afgerond-driekantig. Ze zijn tot 1 cm dik, hol en over de volle lengte bebladerd. De soort vormt dichte haarden.

Bladeren - De bladeren worden tot 2 meter lang en tot 1½ cm breed. Ze zijn gootvormig en, bovenaan driekantig. De bladranden en de kiel zijn dicht bezet met naar boven wijzende zaagtandjes (scherp en ruw). De onderste bladscheden hebben vele dwarsnerfjes.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een grote samengestelde bloeiwijze, die tot meer dan 0,5 meter lang wordt. Met een kort schutblad en een rechtopstaande bloemtak met een aantal zijdelingse takken op lange stelen, die in de oksels van lange schutbladen ontspringen. Bloemtakken met kluwens van bruine sigaarvormige aren van 3-5 mm met van onderen naar boven drie  of meer kafjes zonder bloem en één of twee  grotere kafjes met een tweeslachtige bloem en soms nog een kafje met een mannelijke bloem. Er zijn geen borstels, meestal twee  meeldraden en één  stamper met meestal drie  stempels.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaadjes zijn eirond tot rond, 3-3½ mm, glanzend donkerbruin en in een lange snavel versmald. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, warme plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkhoudende tot zwak zure grond en in ondiep, zoet of zwak brak, basenrijk water (zand, leem en stenige plaatsen). Ook op plekken met zwak brak water.

Groeiplaats - Water, waterkanten (vrij grote laagveenplassen en poelen), moerassen (veenmoeras), heide (langs heideplassen), zeeduinen (duinvalleien en langs duinplassen) en bossen (open plekken in moerasbossen).
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website