Italiaanse clematis

Clematis viticella


© Toon Verrijdt

Ecologie & verspreiding
Italiaanse clematis staat op zonnige tot half beschaduwde, matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige, kalk- en nitraatrijke bodems. Ze groeit langs bosranden, in bosjes, in heggen en struwelen, in ruigten en aan waterkanten. De zoet geurende plant stamt uit Zuidwest-Azië en Zuid- en Zuidoost-Europa. De soort is ingeburgerd in enkele landen van Europa. Deze Clematis komt zeer zeldzaam voor in het Maasdal in Limburg. De sterke teruggang is te wijten aan de veelvuldige ruilverkavelingen. Hoe de soort hier gekomen is blijft onduidelijk, maar aangezien de plant al sinds de 16e eeuw als tuinplant in gebruik was, ligt verwildering het meest voor de hand. De plant is van de Bosrank te onderscheiden door o.a. de veel grotere bloemen, die normaal van binnen paarsblauw i.p.v. wit gekleurd zijn. De snavel van de vruchten is bij de Bosrank 2 x zo lang als bij de giftige Italiaanse clematis en bovendien geveerd in plaats van ongeveerd.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 1,50-6,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De windende stengels zijn houtig.

Bladeren - De tegenoverstaande bladeren zijn enkel tot meestal dubbel geveerd met eironde, gaafrandige of ongelijke 2 tot 3-delige blaadjes.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De paarsblauwe of soms witte of roze bloemen zijn 4 tot 6 cm groot. Ze groeien met 1 tot 4 bij elkaar in de bladoksels. De bloemdekbladen zijn kaal en bovenaan gekroesd.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Een niet geveerde, kale, tot 2 mm lange snavel. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkhoudende grond.

Groeiplaats - Bosranden, bosjes, heggen, struwelen, ruigten en waterkanten.
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website