Breed vlieszaad

Corispermum marschallii


Ecologie & verspreiding
Breed vlieszaad wordt gevonden op zonnige, open, droge, basenrijke, vrij voedselarme, kalkhoudende, vaak omgewerkte zangrond. Ze groeit in de duinen, in kalkrijke ruigten, in akkers en langs spoorwegen. Deze, van oorsprong Zuid- en Zuidoostelijk Europese soort, met een verdere verspreiding tot in de Kaukasus en Siberië, zou door kozakken in Duitsland en Nederland terecht zijn gekomen. Sinds 1813 was ze bekend van de duinen tussen Den Haag en Wijk aan Zee. Dit Vlieszaad stond hier eerst vooral in de aardappelakkertjes die destijds veel in de duinen aangelegd werden en pas later werd er uitbreiding langs spoorwegen geconstateerd. De laatste vondst dateert alweer van 1966 en ook in Duitsland, waar de soort vrij talrijk was, is de soort sindsdien sterk afgenomen. De verdwijning van deze efemere plant heeft als mogelijke oorzaak het staken van de aardappelcultuur in de duinen en verdringing door de verwante soort Smal vlieszaad.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - augustus - september

Hoogte - 0,15-0,70 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 20 cm.

Stengels/takken - De breed vertakte stengels zijn eerst dofgroen, later zijn ze vaak rood aangelopen.

Bladeren - De smal lijnvormige, vlakke, niet vlezige bladeren zijn min of meer bruin-wollig behaard. Ze hebben een gave rand en aan de top een zachte stekelpunt.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De groenige bloemen groeien samen in lange aren in de bladoksels. Ze hebben twee stijlen en geen bloemdek of met één tot drie doorzichtige schubben.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vleugelrand is 0,5-0,7 mm breed, gekarteld of getand en bovenaan ingesneden. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge, vrij voedselarme, kalkhoudende zandgrond.

Groeiplaats - Zeeduinen (omgewerkte grond en ruderale plaatsen in en achter de duinen), ruigten (kalkrijke ruigten), langs spoorwegen en akkers (aardappelakkers).
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website