Rode kornoelje

Cornus sanguinea


© Bert Verbruggen

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juni

Hoogte - 0,90-2,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De takken zijn 's winters rood gekleurd. De jonge takken zijn het hele jaar rood. Ze staan bijna rechtop.

Bladeren - De tegenoverstaande bladeren zijn behaard, aan beide kanten zijn ze groen, verder hebben ze een korte steel, zijn ze eirond en spits. Ze hebben een gave rand, worden 5 tot 8 cm lang en hebben 3 tot 5 paar nerven.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is schermvormig en zit aan korte zijtakjes. De bloemen zijn vuilwit en 0,8 tot 1 cm groot. De 4 kroonbladen vallen spoedig af. Er is geen omwindsel.

Vruchten - Een steenvrucht. De bessen zijn blauwzwart, bolvormig en 6 tot 8 mm groot. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, humeuze, zwak zure tot meestal kalkhoudende grond (mergel, leem löss, lichte klei en zandige rivierklei).

Groeiplaats - Bossen (lichte plekken in loofbossen en langs boswegen), bosranden, struwelen, houtwallen, heggen, kapvlakten, langs spoorwegen (spoorbermen), zeeduinen en kalkhellingen.
Familie: Cornaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website