Gelaagde poria

Perenniporia medulla-panis


Ecologie & verspreiding
Over het voorkomen van de Gelaagde poria (Perenniporia medulla-panis) valt weinig te zeggen omdat een deel of mogelijk zelfs alle waarnemingen betrekking heeft op de Langsporige poria (P. meridionalis), een dubbelganger die pas sinds kort wordt onderscheiden (zie Taxonomie & herkenning). Onderzoek van herbariumcollecties in Groot-Britannië heeft uitgewezen dat alle vondsten van Perenniporia die daar waren geregistreerd als “Gelaagde poria”, betrekking hebben op de Langsporige poria. Van de 13 vondsten (atlasblokken) op de Nederlandse verspreidingskaart blijken er minstens drie op Langsporige poria betrekking te hebben en minstens één is geen Perenniporia (op grond van herbarium-materiaal). Tot nu toe is er nog geen enkel bewijs gevonden voor het voorkomen van de Gelaagde poria in Nederland. In het beste geval is het in Nederland een zeldzame soort die evenals de Langsporige poria een duidelijke voorkeur heeft voor eikenhout.
Substraatvoorkeur: Hout, dood (30)
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website