Gewone korstvuurzwam

Fuscoporia ferruginosa


© Eduard Osieck

Ecologie & verspreiding
De Gewone korstvuurzwam (Fuscoporia ferruginosa) zou volgens de landelijke verspreidingskaart een ruime verspreiding hebben. Van slechts 8% van alle vondsten (n = 2179) is vermeld dat deze microscopisch gedetermineerd zijn, hetgeen tegenwoordig als vereiste geldt om de soort met zekerheid te kunnen onderscheiden van de Langsporige korstvuurzwam (F. ferrea, zie Taxonomie & herkenning). In werkelijkheid is het aantal betrouwbaar gedetermineerde vondsten vermoedelijk groter omdat de kenmerkende setae in het hout ook met een loep kunnen worden waargenomen. Microscopisch gedetermineerde vondsten laten een ander verspreidingsbeeld zien: ca. 35% van deze vondsten is afkomstig van de hogere zandgronden (slechts één op de Veluwe) tegen 60% van alle vondsten. Dit komt beter overeen met de eigen vondsten van de auteur die nagenoeg beperkt zijn tot de kleigronden en de duinstreek. Het meest gemelde substraat van de (microscopisch gedetermineerde) vondsten is evenals bij de Langsporige korstvuurzwam eik (54%, n = 80); andere gemelde boomsoorten: wilg (10x), beuk (6), es (5), hazelaar (5), meidoorn (3), populier (3), berk (1), vlier (1) en iep (1).
Substraatvoorkeur: takken, dood (34)
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website