Paardenbloemstreepzaad

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - augustus

Hoogte - 0,20-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel.

Stengels/takken - De stengel is aan de voet vaak rood aangelopen en verspreid behaard met kort borstelige haren. Meestal is er maar 1 stengel. Deze is kandelaarachtig vertakt, bebladerd en met veel bloemhoofdjes. De stengel bevat geel melksap.

Bladeren - De rozetbladeren zijn langwerpig, bochtig getand tot veerspletig. De onderste bladeren zijn in de gevleugelde steel versmald. De stengelbladeren zijn spiesvormig tot pijlvormig en hebben een stengelomvattende voet.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemhoofdjes groeien in losse schermvormige pluimen. De hoofdjes zijn 1½ tot 2½ cm groot. In knoptoestand zijn ze opgericht en min of meer bekervormig. De lintbloemen zijn citroengeel en van onderen paarsrood aangelopen. Het omwindsel is urnvormig, grijsharig of kaal en heeft enigszins afstaande buitenste blaadjes (breed vliezig gerand). De binnenste zijn van binnen kaal. De bloemhoofdjesbodem is behaard.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaadjes zijn bleekbruin, hebben 10 ribben en zijn plotseling in een snavel versmald. Ze zijn 6 tot 8 mm lang. Het vruchtpluis is wit en buigzaam. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke grond. De plant verdraagt verstoven zeewater (lemig zand tot klei, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bermen, zeedijken, rivierdijken, ruderale plaatsen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), muren, bosjes, plantsoenen, tussen straatstenen, grasland (vochtig, bemest grasland, hooiland en kalkgrasland), industrieterreinen, afgravingen en mijnsteenbergen.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: vochtige, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website