Bochtige smele

Avenella flexuosa


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,30-0,70 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Korte wortelstokken, die van 10 tot ruim 70 cm diep gaan (soms tot 1 meter).

Stengels/takken - De stengels worden, op zonnige plaatsen, na de bloei rood. Het gras vormt losse zoden.

Bladeren - De donkergroene, draadvormige, 0,3-1 mm brede bladeren zijn borstelvormig opgerold. Alleen naar de top zijn ze ruw. Het tongetje is vrij stomp en 0,5-3 mm lang.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in een wijd uitstaande, ijle pluim met gekronkelde, fijne takken. De as van het aartje tussen de onderste en de bovenste bloem is zeer kort. De aartjes zijn lichtbruin en, evenals de pluimtakken, paarsig aangelopen. De naald van het onderste kroonkafje is knievormig gebogen en steekt uit het aartje.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochthoudende, voedselarme tot matig voedselrijke, humeuze, zwak zure tot zure, meestal zandige grond (zand, fijn grind, uitgeloogde leem en uitgedroogd veen).

Groeiplaats - Bossen (loofbossen en naaldbossen), kapvlakten, storm- en brandplekken, grasland (schraal hooiland en weiland), bermen, zeeduinen (ontkalkte plekken) en heide.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: bossen op droge, zure grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website