Lange zonnedauw

Drosera anglica


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Lange zonnedauw is een karakteristieke soort van permanent natte, zeer voedselarme plaatsen in hoogveenslenken. Ten opzichte van Ronde en Kleine zonnedauw heeft ze een iets hogere mineralenbehoefte. De groeiplaatsen kenmerken zich door opkwellend basenrijk grondwater, omstandigheden die vooral aangetroffen worden aan de rand van levend hoogveen, in sommige vennen en in blauwgraslanden. Lange zonnedauw is in Nederland een zeer zeldzame soort die bovendien sterk is achteruit gegaan. Ze staat daarom als Ernstig Bedreigd op de Rode lijst. De oorzaken van deze achteruitgang zijn ontginning van de hoogvenen en verstoringen in de waterhuishouding (ontwatering). Voor zover bekend komt ze nog maar op één groeiplaats in Nederland voor, een Meerstalblok in het Bargerveen (Drenthe).
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - augustus

Hoogte - 0,05-0,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 10 cm.

Stengels/takken - Er is meestal maar 1 rechtopstaande bloeistengel, zelden meer, die midden in het bladrozet ontspringt. Tijdens de bloei is de bloeistengel ongeveer 2 tot 3 keer zo lang als de bladeren. Lange zonnnedauw groeit gewoonlijk niet in groepen.

Bladeren - De rechtop- of schuin omhoog staande blaadjes zijn smal langwerpig en meestal boven het midden het breedst. Ze zijn 1 tot 4 cm lang (gewoonlijk langer dan die van de beide andere soorten). De bladsteel is niet behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De witte kroonbladen zijn groter dan die van Ronde en Kleine zonnedauw.

Vruchten - Een dosvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op natte, zeer voedselarme, zwak zure grond (zand, leem en veen).

Groeiplaats - Grasland (blauwgrasland), heide (natte heide) en moerassen (op veenmoskussens, in levend hoogveen met toevoer van iets mineraalhoudend water, zoals kalk of ijzer, trilveen, hoogveenmeertjes en veentjes rondom bronnen).
Familie: Droseraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: natte heiden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website