Stippelvaren

Oreopteris limbosperma


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Stippelvaren is een soort van beschaduwde plekken in bermen en greppelkanten in loofbossen in streken met een hoge luchtvochtigheid. Per groeiplaats gaat het bijna altijd om één of enkele planten. De soort komt voornamelijk voor in het oostelijk deel van ons land. Voor 1950 was de soort bekend uit 42 atlasblokken; in de periode 1950-1980 uit 30 atlasblokken. Uit de periode na 1980 gaat het om 80 atlasblokken. In laatstgenoemde periode gaat het echter vaak om nieuwe atlasblokken; in slechts 18 atlasblokken wordt hij voor beide perioden gemeld. Het is (nog) niet helemaal duidelijk of Stippelvaren op plaatsen waar hij niet (meer) wordt gemeld, inderdaad verdwenen is. In het Kroondomein (Veluwe) werd de soort in 2012-2013 gevonden in een aantal kilometerhokken waar de soort wel vòòr 1950, maar niet na 1950 bekend was.
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: natte bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website