Zandhaver

Leymus arenarius


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,60-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Lange, sterk vertakte, witte wortelstokken met lange uitlopers. Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn vrijwel kaal. Zandhaver vormt grote groepen.

Bladeren - De grijsblauwe bladeren worden 0,8 tot 2 cm breed. Bij vochtig weer staan ze vlak uitgespreid, maar bij droogte zijn ze opgerold. Ze hebben een stekende top. Op de bovenkant zitten ribben met een platte bovenkant en die ongeveer even hoog als breed zijn. Aan de voet zitten 2 oortjes. Het tongetje is zeer kort.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen een compacte aar van 10 tot 30 cm lang. De aartjes zijn 2 tot 3 cm lang en bevatten 2 tot 6 bloemen (meestal zijn het 3 of 4). Op elk gewricht van de aaras staan 2 aartjes naast elkaar, maar in het midden van de aar kunnen ze met 3 bij elkaar staan. Het topaartje staat afzonderlijk. De kafjes zijn behaard en lopen bovenaan in een scherpe punt uit. De kelkkafjes zijn bijna even lang als het hele aartje. Onderling zijn ze allemaal ongeveer even groot. Ze hebben 3 tot 5 nerven. De helmknoppen worden tot 8 mm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stuivende of omgewerkte, min of meer kalkhoudende, vaak licht brakke grond (duinzand).

Groeiplaats - Zeeduinen (stuivende zandduinen, ruderale plaatsen in de duinen, langs boulevards, langs paden en afrasteringen, aan de rand van speelveldjes, op duintjes met beschadigde begroeiing), zandheuvels langs het IJsselmeer, opgespoten grond, industrieterreinen en langs spoorwegen (spoorbermen op duinzand en dan vooral tussen gruis aan de rand van het schouwpad).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: zeeduinen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website