Harig wilgenroosje

Epilobium hirsutum


© Pieter Stolwijk

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,60-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een wortelstok met lange, dikke, ondergrondse uitlopers. Vaak worden er grote groepen gevormd. Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De ronde, rechtopstaande stengels zijn bedekt met vele lange afstaande haren. De stengels hebben geen lijsten en zijn rijk vertakt.

Bladeren - De rozetbladen zijn eerst kaal en glanzend. De latere bladeren zijn behaard en langwerpig. Ze zijn 6-12 cm lang en staan tegenover elkaar. Ze hebben een onregelmatig gezaagde rand en gekromde tanden. De voet van de bladeren is half stengelomvattend en loopt iets langs de stengel af.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in een bebladerde, soms vertakte tros. Ze zijn paarsrood en 2-3 cm. Ze hebben vier  in een kruis staande stempellobben en een haarkrans rondom de stijl.

Vruchten - Een doosvrucht. De zaaddoos lijkt op een hauw. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf  jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige tot meestal natte, voedselrijke tot zeer voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond. De plant verdraagt enig zout (alle grondsoorten).

Groeiplaats - Omgewerkte grond, waterkanten (greppels, beken, rivieren, kanalen, sloten, oeverwallen en kribben), bronnen, ruigten (natte ruigten), moerasen (verruigd rietmoeras en zeggenmoerasssen), afgravingen, braakliggende grond, langs spoorwegen (spoorbermen), kanaalbermen, plantsoenen, zeeduinen (struwelen in duinvalleien en langs infiltratiekanalen in duinwaterwingebieden), bosranden (langs essen- en elzenbosjes), pas drooggevallen grond in voormalige zeearmen, ruderale plaatsen en moestuinen.
Familie: Onagraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: natte ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website