Bastaardpaardenstaart

Equisetum x litorale


Ecologie & verspreiding
Bastaardpaardenstaart (de kruising tussen Heermoes en Holpijp) staat vooral op omgewerkte plekken op zandige, vochtige grond en neemt een oecologische tussenpositie in tussen de beide oudersoorten. Ze is heel variabel van uiterlijk en lijkt onder nattere omstandigheden meer op Holpijp en op drogere plekken meer op Heermoes. De sporen zijn wit en verschrompeld. Ze hoort thuis in de koudere en gematigde delen van het Noordelijk Halfrond, treedt vaak op als pionier en komt vrij veel voor in Nederland, maar wordt waarschijnlijk ook veel over het hoofd gezien. Voor de vegetatieve herkenning van Heermoes, Lidrus, Holpijp en Bastaardpaardenstaart zijn de doorsneden van de zijtakken, de lengte van het eerste lid van de zijtakken t.o.v. de bladkrans en de weerstand van de stengel t.o.v. uitgeoefende druk van belang zoals ook in de flora’s wordt aangegeven. Zoals al aangegeven is de stengel van zowel Holpijp als Bastaardpaardenstaart niet in een binnenste en buitenste cilinder te splitsen.
Familie: Equisetaceae
Groep: paardenstaarten (sporenplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: storingsmilieus
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website