Vertakte paardenstaart

Equisetum ramosissimum


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Vertakte paardenstaart staat op open, kalkrijke, droge tot vochtige, uitgesproken stikstofarme, niet te voedselarme tot niet te voedselrijke, humusarme, zwak basische tot kalkrijk zand en grindgrond. Ze groeit in milieus die aan erosie en bodeminstabiliteit onderhevig zijn, zoals rivieroevers, zanddijken, spoorwegterreinen en steile hellingen, met als vreemde uitzondering een vondst uit Utrecht waar ze in een nieuwbouwwijk staat. Het is een soort van de warme en gematigde streken in Europa, Azië en Afrika, de noordgrens reikt tot in Nederland. De plant is zeer zeldzaam in ons land en komt vooral voor in het oostelijke rivierengebied. De stengels dragen kransen van zijtakken, de bladscheden zijn naar boven trechtervormig verwijd, de tanden zijn in het bovenste deel van de tanding priemvormig, gekronkeld en afvallend. De centrale holte bedraagt ½-⅔ van de middellijn van de stengel en de stengels en zijtakken worden grotendeels niet ouder dan 1 jaar.
Familie: Equisetaceae
Groep: paardenstaarten (sporenplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website