Duinreigersbek

Erodium cicutarium subsp. dunense


Ecologie & verspreiding
Duinreigersbek groeit op zonnige, open plekken op droge, voedselarme, kalkrijke, vaak min of meer omgewerkte zandgrond. Zij komt in de duinen zowel in gesloten, grazige vegetaties als op ruderale plaatsen voor. Zij groeit onder meer langs wegen en paden, op voormalige duinakkertjes, in ruigten en op weinig gestoorde, open plekken. In het binnenland staat zij op rivierduinen, op de grens van pleistocene heuvelgebieden met rivierdalen, op braakliggende grond en langs spoorwegen. In Nederland komt Duinreigersbek vrij algemeen in de duinen voor. Elders in het land komt zij vrij zeldzaam voor, waaronder in stedelijke gebieden op aangevoerd kalkrijk zand. In Nederland gaat Duinreigersbek vooruit als gevolg van het gebruik van kalkrijk zand bij bouwprojecten en dergelijke. Duinreigersbek kan verward worden met Gewone reigersbek.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - september

Hoogte - 0,08-0,40 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De plant vormt vaak grote matten. Duinreigersbek is iets kleiner dan Gewone reigersbek.

Bladeren - De bladeren zijn vaak rood aangelopen en tot aan de middennerf veerdelig. De deelblaadjes zijn nog een keer gedeeld in smalle, spitse slippen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Bloeiwijzen met meestal drie  tot vijf  bloemen. De bloemen zijn meestal lichtroze of wit, niet gevlekt en 0,8-1,4 cm groot.

Vruchten - Een kluisvrucht. De deelvruchtjes zijn 5-6 mm lang. De dopvruchtjes hebben onder de indeukingen aan de top een richel en daaronder een onduidelijke groef. De snavels zijn 2,2-2,8 cm lang. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, kalkrijke, vaak min of meer omgewerkte zandgrond.

Groeiplaats - Zeeduinen, rivierduinen, enigszins ruderale plaatsen en langs spoorwegen (spoordijken).
Familie: Geraniaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website