Draadzwenkgras

Festuca heterophylla


Ecologie & verspreiding
Draadzwenkgras staat op licht beschaduwde, droge tot matig vochtige, ± voedselrijke, kalkarme tot kalkhoudende, basen- en stikstofrijke , humeuze en neutrale zandige, soms grindige leem- en lössgrond. Ze groeit in lichte loofbossen en kalkgraslanden, in naaldbossen en struwelen, op buitenplaatsen en in parkbossen. Zuid-Limburg valt nog net binnen het areaal van deze typisch Europese soort. Ze is uiterst zeldzaam in Zuid-Limburg zoals al vermoed werd in het verleden maar haar inheemsheid werd toen steeds verworpen. Recent hebben enige vondsten op natuurlijke plaatsen het bewijs daarvoor geleverd, het betreft een tweetal vondsten, zowel in een kalkgrasland als in een nabij gelegen bosrand. Elders in ons land is ze met graszaad aangevoerd en is op enkele plaatsen ingeburgerd. Draadzwenkgras is goed te herkennen aan haar dichte pollen zonder wortelstokken, de duidelijke verschillen tussen de draadvormig, wortelstandige spruiten en de duidelijk bredere stengelbladen en aan de beharing aan de top van de vruchtbeginsels en de uitgegroeide graanvruchten.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juni

Hoogte - 0,30-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Er zijn geen wortelstokken.

Stengels/takken - Dichte, onderaan smalle polletjes vormend.

Bladeren - De onderste bladeren zijn borstelvormig ineengevouwen. Ze zijn 0,3-0,5 mm breed en scherp driekantig met een scherpe punt. Aan de bovenkant zit één  rib. De stengelbladen zijn vlak en 2-4 mm breed.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in een rechtopstaande pluim, die lijkt op die van Rood zwenkgras.

Vruchten - Een graanvrucht. De vrucht en het vruchtbeginsel is aan de top behaard. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Licht beschaduwde plaatsen op droge, voedselrijke, kalkhoudende grond.

Groeiplaats - Bossen (loofbossen bij buitenplaatsen en parkbossen) en grasland (kalkgrasland).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website